top of page

Algemene voorwaarden

All about a smile

 

Laatste aanpassing 23 maart 2022

Fotografie

 

Foto's en video's gemaakt door Wendy van All about a smile kunnen verschijnen op social media en website, laat me weten wanneer u dit niet wenst.

 

Het aantal geleverde foto's kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals de duur van de reportage.

 

Voor alle fotoshoots geldt dat voor de foto’s in lage resolutie gestuurd worden, de foto's zijn voorzien van een logo op de foto.

Die foto’s dienen louter als bezichtiging voor eventuele aankopen van digitale beelden of kaders. U mag deze wel delen, mits het logo zichtbaar blijft.

 

De foto’s worden na aankoop in het archief opgeslagen. Indien u na 3 maanden toch nog foto's wil aankopen (of u verloor foto’s) kan dit uit het archief gehaald worden voor u aan 40€ incl BTW. (Foto's blijven gedurende 2jaar in het archief bewaard)

 

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Een boeking van een fotoshoot (MINI, BASIC, FAMILY, ...) is definitief. Indien deze wordt geannuleerd door de klant of in tijd wordt ingekort door de klant dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekend worden voor de uren in verlies.

Een boeking van een huwelijk is definitief. Indien deze wordt geannuleerd door de klant zal wordt het volledige voorschot aangerekend, ongeacht de reden.

Bij annulering tot 24u voor de huwelijksreportage, zal 50% van de totale prijs in rekening gebracht worden, bij annulering tot 72u voor de reportage 25%.

 

Eten en drinken

 

Bij fotosessies langer dan 4uur wordt geacht dat de fotograaf gezien wordt als gast en eten en drinken wordt voorzien.
 

Auteursrecht

 

Het fotografisch werk van Wendy Persoons & All about a smile is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf.

Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

 

Wendy van All about a smile bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met Instagram-filters bijv.) is niet toegestaan. Ook dit valt onder auteursrecht en zal worden vervolgd.

 

Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan producten of diensten die Wendy Persoons ontwikkelt, blijven haar exclusieve eigendom. Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor de klant zijn gemaakt. Dit gebruiksrecht is beperkt tot het doel waarvoor de werken werden gemaakt.

De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht.

Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:

Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Wendy Persoons en de opdrachtgever.

 

Wendy Persoons behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten.

De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht.
 

Privacy Policy

 

De privacy policy kan integraal terug gevonden worden op de website van All about a smile.

 

Aankopen fotoproducten

 

Bij aankoop verbindt de klant zicht tot de aangeduide artikelen. Deze worden op maat gemaakt en kunnen om die reden niet geretourneerd worden.

De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

All about a smile is niet verantwoordelijk voor schade bij de post.

All about a smile is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.
 

Belet

 

Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum wordt eerst gekeken of de fotosessie kan worden verplaatst. Indien dit niet kan (evenement, huwelijk) betaalt de fotograaf het volledige bedrag terug en zoekt All about a smile een gelijkwaardige vervanging.

 

De fotograaf heeft het recht een afspraak te annuleren wanneer de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding, in dit geval wordt het voorschot terugbetaalt.
 

Klachten

 

Klachten i.v.m dienstverlening wordt binnen de 5 dagen gemeld, schriftelijk of via e-mail.

 

De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

Facturen en offertes

 

Facturen moeten worden betaald binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Foto's en artikelen worden niet geleverd voor deze betaling.

Bij niet of laattijdige betaling houdt All about a smile zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlinteresten van 10 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de

vervaldag tot datum van de volledige betaling.

 

Tegenstrijdigheid

 

De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur.

In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering of factuur gaat het bedrag op factuur voor.
 

Verantwoordelijkheid

 

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever; indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

 

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.
 

Cadeaubonnen

 

All about a smile is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van cadeaukaarten.

 

Cadeaubonnen zijn voorzien van een bedrag en staan niet gelijk aan een volwaardige fotosessie.
 

Uitvoering opdracht

 

All about a smile zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

 

All about a smile bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.

Privacy

 

Wendy van All about a smile is er van bewust dat je vertrouwen stelt in haar. Ze ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. Op deze pagina kom je te weten welke gegevens verzameld worden, waarom en hoe jouw gebruikservaring hiermee verbetert. Zo begrijp je precies hoe ik werk. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van All about a smile.

 

Wendy van All about a smile is niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website accepteer je de facto het privacybeleid. Wendy van All about a smile respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je geeft, vertrouwelijk wordt behandeld.
 

Gebruik van verzamelde gegevens

 

Wanneer je je aanmeldt voor één van de diensten vraag ik je om enkel de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server van Wendy van All about a smile. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik. Voorbeelden van gegevens die worden gevraag en verzameld: je voornaam, adres, e-mailadres, en de namen van de personen die gefotografeerd worden (uitgezonderd bij een fotoshoot van een feest).
 

Communicatie

 

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat die berichten bewaard worden.

Doeleinden

 

Wendy van All about a smile verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

 

Er wordt bepaalde informatie met derden gedeeld. Bepaalde gegevens worden gedeeld met leveranciers, zodat artikelen kunnen besteld worden en ze deze bij u kunnen bezorgen. Alle leveranciers zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Wendy van All about a smile is niet verantwoordelijkheid voor problemen bij leverancier (cyberaanval.. enz). Wendy van All about a smile kan alleen garant staan voor een zo goed mogelijk verloop. Al mijn leveranciers zijn in orde met de GDPR wetgeving.

Veranderingen

 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Bovenaan zie je steeds de datum van de meest recente update.

Auteursrecht

 

Alle beelden op de website zijn auteursrechtelijk beschermd. indien u zonder toestemming gebruikt maakt van de beelden zullen gerechtelijke stappen voor ondernomen worden.

bottom of page